CUSCS CUSCS CUHK

領取畢業證書

畢業證書將不會於畢業典禮上派發。有關領取畢業證書的安排將於畢業典禮完結後以電郵通知。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 香港中文大學專業進修學院 2023 版權所有