CUSCS CUSCS CUHK

應變方案

學院將密切留意本港疫情發展,若情況轉趨嚴峻,畢業典禮或改以網上形式進行,學院將儘早通知各畢業生,務請留意電郵。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 香港中文大學專業進修學院 2021 版權所有