CUSCS CUSCS CUHK

相片及影片

學院將於畢業典禮後三個月內,透過電郵發放當天相片及影片的下載連結。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 香港中文大學專業進修學院 2021 版權所有