CUSCS CUSCS CUHK

聯絡我們

如有查詢,請致電2209 0274 / 2209 0478 或電郵至grad@scs.cuhk.edu.hk 與學院教務及學術質素組聯絡(辦公時間﹕週一至週五,上午9時至下午1時,下午2時至5時45分)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 香港中文大學專業進修學院 2021 版權所有