CUSCS CUSCS CUHK

聯絡我們

如有查詢,請致電2209 0274或電郵至grad@scs.cuhk.edu.hk 與學院教務組聯絡(辦公時間﹕周一至周五,上午9時至下午12時45分,下午2時至5時45分)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 香港中文大學專業進修學院 2020 版權所有